Kulturhistorisk fiske


Rauberggippene Bjørn Ruberg 2018 (5).jpg
Rauberggippene Bjørn Ruberg 2018 (2).jpg
Rauberggippene Bjørn Ruberg 2018 (1).jpg
Rauberggippene Bjørn Ruberg 2018 (4).jpg

Rauberggipen representerer en av de tradisjonelle fiskemetodene i Lågen. Som de fleste andre gamle fiskemetodene er utformingen av gipen nøye knyttet til de naturgitte forhold på stedet. Fangstmetoden er her knyttet til laksens hopping på fossen; stedet er et berg (Rauberget) midt ute i Vestfossen, dvs Kjærrafossens vestre løp.

Gipen er i denne versjon en V-formet, krybbeliknende fangstinnretning (som en "sauehekk"), laget av treverk. Gipene (2 stk) henges ut nederst i fossen. Enkelte av laksens hopp er mislykket og laksen blir slått tilbake av vannmassene. Gipen er plassert slik at noen av laksene fanges opp av gipen. Herfra blir den hentet opp av fiskeren ved hjelp av en klepp (kjeks).

Rauberggipen kan bare fiske på bestemte vannføringer. Derfor blir ikke Rauberggipene satt ut hvert år. Det må være så lite vann at laksen går på Vestfossen og slik at det er mulig å plassere gipen uten at den blir tatt av vannmassene. Ved for stor vannføring klarer ikke laksen å forsere Vestfossen og går derfor i Kjærrafossens østre løp der Kjærrateina er plassert.Atkomsten til Rauberget er en utfordring. I gamle dager ble det benyttet båt for å komme ut dit. Nå er det anlagt en enkel "taubane" ut til Rauberget. En vaier er trukket over elva og i en kasse som henger i to blokker under denne, kan fiskeren lande på Rauberget og hente fangsten.

I Vestfossen er det også andre giper (Kongsgipene) som fisker etter samme prinsipp som Rauberggipen. Disse har imidlertid ikke vært satt ut så ofte som Rauberggipen