Hva med en telttur i Kjærra?

 Allemannsretten gir deg mulighet til å bruke friluftsområdet i Fosseparken, med telting inntil to døgn. All telting må være hensynsfull for andre og naturen, og skal aldri være en ulempe eller til hinder for andre som er i nærheten.

Tenk deg å sovne til lyden av fossen, eller våkne til morgensolen som speiler seg i Lågen? :)