En nyvinning i Fosseparken er den storslagne Anagamaovnen som ligger ved Vest- fossen i parken.  Ovnen har offisiell åpning for sponsorer og publikum søndag  2.juli. Mange av skulpturene i keramikk, også kalt Brennemestere, er bestilt av ovnens sponsorer, men det er fortsatt mulig å få kjøpt for de som ønsker. Ta da kontakt med lederen I Kjærra Fosspark, Oddvar Steinsholt på tlf 92229020.

Mer info kommer, hold av datoen!