KJÆRRABRUA ER en konstruksjon som fremstår som en skulptur i sitt miljø


konstruksjon_kh.jpg

OM KJÆRRABRUA

"Prosjekt Bru 2000” er en fotgjengerbru som er byggetover Lågen. Hensikten med brua er å utvikle et unikt vassdragsmiljø for allmennheten gjennom å binde begge sidene av elva sammen.

Prosjektet ble påbegynt høsten 2000 og brua ble åpnet av fylkesmann Mona Røkke den 5.juli 2001 i forbindelse med Vestfoldfestspillene. Fotgjengerbrua er 132 meter lang, med et fritt spenn på 91 meter. Konstruksjonen utfordrer det som er mulig for frie spenn i en trekonstruksjon. Brua danner en vakker linje i landskapet-  et arkitektonisk mesterverk, en konstruksjon som fremstår som en skulptur i sitt miljø, omkranset som den er av skog, fosser, vassdragsminner og hoppende laks.

Bro_under_bygging-JL.jpg

OM PROSJEKTET

Fotgjengerbrua kostet 6.6 millioner kroner og er realisert gjennom et samarbeid mellom offentlig og private krefter og er et ypperlig eksempel hva det er mulig å få til dersom mange trekker i samme retning. Prosjektet er dristig og hadde ikke vært mulig å få til uten felles vilje til gjennomføring. Alfred Andersen as, Helge Klyve as, Moelven Limtre/ MOCON har bygget broa. Professor Dr. Techn. Kristoffer Apeland og professor sivilarkitekt MNAL Arne Eggen har utviklet løsningene og tegnet broa.

Prosjektet har vært omtalt i flere fagtidskrift nasjonalt og internasjonalt, og ble presentert ved ”World conference of timber engeneering” i Lausanne, Sveits i august 1998. Broprosjektet vakte betydelig interesse bla. i Italia, Japan, Brasil og Chile. I det Sveitsiske arkitekturtidsskriftet ”Architektur und Technik nr. 2.”, 1999 har redaktøren valgt ut 2 prosjekt som ”Tusenårsprosjekt” som verden bør merke seg, - et 200 meter høgt tårn i Paris og gangbrua over Numedalslågen.


Sponsorer:

 • Gjensidige NOR 3275 Svarstad

 • Anders Jahres humanitære stiftelse PB 440 Sentrum 3201 Sandefjord

 • Jotun A/S PB 2021 3235 Sandefjord

 • Numedalslågen fellesfløtning v Johan Olaf Melø 3170 Larvik

 • Kjærra laksefiske v Jakob Schjerven 3275 Svarstad

 • Rauberggippen Lars Kr. Eikenæs 3275 Svarstad

 • Grinigippen Gullik Eikenæs 3275 Svarstad

 • Mælkastet/Kongsgipen Harald S Ruberg 3275 Svarstad

 • Kaldnes Miljøtekn.Postboks 420 3101 Tønsberg

 • Vidar Tveiten v Jørund Ofte 3840 Seljord

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Vestfold Fylkeskommunen

 • SND Vestfold ST. Olavsgt 4 3110 Tønsberg

 • Landbruksbanken PB 8183 dep. 0034 Oslo

 • Norges forskningsråd PB 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo

 • Skagerak Energi PB 2246 3103 Tønsberg

 • Alfred Andersen Mek. Verksted PB 2016 Stubberød 3255 Larvik

 • Helge Klyve A/S Frankendalsveien 87/89 3274 Larvik

 • Gleditschfondet V/ Odd Gleditsch dy. PB 423 3201 Sandefjord

 • NVE PB 2124 3103 Tønsberg

 • Norsk Kulturråd Grev Wedels plass 1 0151 Oslo

 • Notar Tønsberg V/ Bjørn Erik Helgeland PB 699 Sentrum 3101 Tønsberg

 • Grunnteknikk A/S Peder Bogensgt. 2A 3238 Sandefjord

 • Mimir AS, Brannvaktsgata 21 3256 Larvik

 • Det Kongelige Landbruksdepartement PB 8007 dep 0030 Oslo