FLØTNING I NUMEDALSLÅGEN


rauberg2-HR.jpg
rauberg1-HR.jpg

Tømmerfløtning er et yrke med lange tradisjoner, og har vært drevet i Numedalslågen i mange hundre år. Nå er også denne epoken slutt, og i 1979 kom de siste stokkene seilende ned, og endte i Larvik.

I tidlige tider var fløtningen drevet privat, basert på en slags anbudsordning. I 1859 ble Nedre Lågen Fellesfløtningsforening stiftet, med formål å fløte og sortere tømmeret, samt forbedre elvens fløtningsevne. Lågen nedenfor Kongsberg ble inndelt i 6 roder, og rode 3 gikk fra Hvittingfoss til Kjærrafossen.

Det ble bygget både lenser, hengsler og forstøtningsmurer, og noen rester etter dette finner vi den dag i dag. I Kjærrafossen måtte en ha mer en 60 kubikkmeter vann i sekundet, ellers gikk det helt galt. Her er mange berg og grunne parti som tømmeret satte seg fast på når det var for lite vann. Her hadde fløtningskarene lange dager, og det ble sprengt mange dynamittsalver.