I FosseparkEN har vi murt opp en stor anagamaovn SOM ble ferdigstilt høsten 2017.


Oveweb020.jpg
13418884_1199510290068674_3750501193947699399_n.jpg

OM ANAGAMAOVNEN

I Kjærra Fossepark har vi murt opp en stor anagamaovn. Dette er en attraksjon i området som ble ferdigstilt i løpet av høsten 2017. Kunstverket har nytteverdi som en skulptur og en keramisk ovn som vil bli et naturlig samlingspunkt for keramikere og kunsthåndtverkere fra hele landet. En anagamaovn betyr huleovn på japansk, og inne i denne ovnen er det plass til ca 500 figurer, avhengig av størrelsen på figurene. Ved brenning i ovnen er det mulighet for å arrangere workshops med skoleelever i grunnskolen, videregående og keramikkstudenter.

Vi håper og tror at dette kan danne grunnlaget for en kultursmie i området og styrke attraksjonen og bruken av områdets eksisterende bygningsmasse. Lågendalskjeramikerene tar sikte på å avholde 2-4 brenninger årlig. Selve brenningen vil vare inntil en uke.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kjærra Fossepark, billedhugger Trond Fredriksen, keramiker Ole Krongaard og høyskolen i Telemark.